+41 341 72 76, 601 317 977

 

Sklejka  – jest materiałem drewnopochodnym sklejonym z krzyżujących się cienkich warstw drewna. Każda doklejana warstwa układana jest krzyżowo względem warstwy poprzedniej. Całość podlega sprasowaniu w prasie w wysokiej temperaturze co pozwala otrzymać płytę sklejki, która posiada doskonałą wytrzymałość.

Sklejki wytwarza się z różnych gatunków drewna, najczęściej z brzozy, olchy, sosny, rzadziej z buku lub z drzew egzotycznych.

Wyróżnia się sklejki suchotrwałe i wodoodporne (wodoodporność odnosi się do kleju, a nie całego tworzywa, które jako produkt drewniany nie jest odporne na wodę).

Sklejka daje się względnie łatwo modelować (wyginać) na gorąco, co pozwala na wytwarzanie kształtów przydatnych w meblarstwie.

Mamy w ofercie